webdesign by Sander Van de Venne

Manivel


bemiddelt in familiezakenBemiddeling is en manier om in overleg zaken te regelen.

Het kan gaan om een regeling bij echtscheiding, een ouderschapsregeling, de uitvoering van een overeenkomst, afspraken naar aanleiding van een burenruzie,  een erfenisregeling, ....

U kan de  rechter vragen om een regeling uit te spreken of  zelf een regeling treffen.

Wanneer u zelf wil onderhandelen en een regeling wil uitwerken met de andere betrokkene dan kan u beroep doen op een bemiddelaar.

De overheid erkent bemiddelaars in familiezaken, in handelszaken en in sociale zaken.

Familiezaken zijn oa scheidingsbemiddeling, ouderschapsbemiddeling en bemiddeling over een nalatenschap.