webdesign by Sander Van de Venne

Manivel


heeft een visie op professioneel tussenkomen

Een visie op professioneel tussenkomen in menselijke verhoudingen

Zowel een therapeut/counselor als een bemiddelaar komen tussen in menselijke verhoudingen. Tussenkomen in menselijke verhoudingen kan, op voorwaarde dat de professionele derde niet overneemt van de betrokkenen. Tussenkomen in menselijke verhoudingen betekent een context maken waarin het mogelijk  wordt voor mensen om samen te reflecteren over hoe is het nu, wat werkt goed, wat werkt niet zo goed, en hoe zouden we het willen? Mensen blijven voortdurend zelf bepalen wat ze wel of niet doen, welke stappen ze wel of niet zetten, in welke richting ze wel of niet verder gaan.

Een visie op professioneel tussenkomen in partnerrelaties

Partners vullen hun relatie op de meest diverse manieren in. Wat partners nodig hebben om zich samen gelukkig te voelen is zeer verschillend voor elk koppel.Een therapeut of een bemiddelaar is geen expert in hoe dit het best ingevuld wordt. Een therapeut of een bemiddelaar kan samen met de betrokken partners zoeken naar een mogelijke invulling waarbij iedereen zich begrepen voelt.

Partners wonen samen. Partners gaan apart wonen. Partners gaan terug samen wonen. Nieuwe koppels vormen zich en gaan samenwonen. Partnerschap is een samenspel in voortdurende evolutie.

Deze visie heeft als gevolg dat elke medewerker van Manivel opgeleid is én als relatietherapeut of counselor én als bemiddelaar in familiezaken. Het is een bewuste keuze om deze twee dienstverleningen binnen dezelfde groepspraktijk aan te bieden. Niet de medewerker bepaalt welke dienst wordt verleend, maar de cliënten zelf. Indien hierover meningsverschillen zijn kan de medewerker de cliënten helpen tot een akkoord te komen over de rol van de medewerker: relatietherapeut/counselor of bemiddelaar.

Een visie op professioneel tussenkomen in ouder-kind relaties

Elke ouder-kind relatie is op een unieke manier georganiseerd. Ouders hebben invloed op hun kinderen en kinderen hebben even goed (vaak onderschatte) invloed op hun ouders. Deze wisselwerking in twee richtingen zorgt voor een bijzondere en unieke band. Tijdens perioden van verandering (van samen wonen naar apart wonen, van kerngezin naar eenoudergezin naar nieuw samengesteld gezin, ...) kan de band onder druk komen te staan. Dit voelt niet steeds even comfortabel en kan tijdelijk voor last zorgen. Het is niet altijd mogelijk of nodig om last te vermijden. Ook met last kan je iets doen: last mogen hebben, over wat je lastig vindt spreken en dan samen zoeken hoe de last kan gedeeld worden. Op die manier kunnen zowel de ouders als de kinderen invloed hebben op het verloop van de overgang.

Deze visie bepaalt de keuze van de medewerkers van Manivel om niet over te nemen van de ouders in situaties waarbij de ouder-kind relatie moeilijk verloopt of onder druk staat. De ouders en de kinderen blijven de meest deskundigen als het over hun unieke verhouding gaat.

Een visie op meningsverschillen en conflicten.

Als mensen betrokken zijn op elkaar, elkaar graag zien of graag gezien hebben is het onvermijdelijk dat er af en toe meningsverschillen zijn.Het is ook onvermijdelijk om af en toe conflicten te hebben. Veel of hevige emoties bij conflicten zijn normaal. Het is vaak niet evident om alles "redelijk" te kunnen bekijken en er ook zo mee om te gaan. Conflicten en hevige emoties hoeven geen probleem te zijn, op voorwaarde dat ze niet blijven duren. Als conflicten blijven duren kan dit leiden tot een gevoel van verlies van levenskwaliteit . Standpunten worden extremer en de afstand wordt groter.De gemeenschappelijke bekommernissen die achter de schijnbaar onverzoenbare standpunten zitten, kunnen niet meer worden gezien.

Deze visie bepaalt de keuze van de medewerkers van Manivel om niet op zoek te gaan naar wie is de oorzaak of de schuld van het conflict of wie heeft meer of minder gelijk. Maar wel ieders standpunt te kennen en dan op zoek te gaan naar wat ieders achterliggende bekommernissen zijn. Wat wel gemeenschappelijk is of was, kan op die manier terug zichtbaar worden en een aanzet geven tot een oplossing.

real time football odds movements football dropping odds compare soccer odds
actualiteit
separator image

Opgelet:

nieuw adres Manivel Gent vanaf 1 mei 2019

 Derbystraat 23, 9051 Gent

(Sint-Denijs-Westrem)

separator image