blad 12
informatie
Voordelen, formaliteiten en evaluatie.
Moeilijkheden en mogelijkheden.
Vertaling van Benjamin, R., The natural mediator.
Bewuste keuzes maken ivm ouderschap.
Basis voor een positief vertrek.
Artikel van Lieve Cottyn, systeemtheoretisch bulletin, 13, 1994-95
Een aantal facetten
Wat is ouderschapstherapie?